Hitkon AB är ett enmansföretag som startades 2008 av Matts Hultén,

har arbetat med systemutveckling sedan 1983 och med Oracle sedan 1995,

är certifierad Oracle DBA och har lång erfarenhet av utveckling i Forms, Reports, PL/SQL, C och på senare tid Java/JSP och .NET,

har erfarenhet av webbutveckling och driver ett webbhotell,

har verksamhetserfarenhet som sträcker sig från tillverkningsindustri, främst biltillverkning, till statliga myndigheter och har i huvudsak arbetat med utveckling av logistik och affärssystem.


X

d

d

d

d

Har utvecklat system för bl.a.

X

Om

Om   

d

  Kunder

Ho

Hitkon AB

Ho

Kontakt       

      Länkar

X

 Välkommen att ta kontakt

 Hitkon AB
 Jättekullegatan 40
 415 07 Göteborg
 Tel: 0708-455983
 Email: matts.hulten@hitkon.se

X


Ho